Voor wie:


Het Limburgs Orkest staat open voor jonge muzikanten die dankzij hun talent en volgehouden inspanning in de muziekacademie een instrument leren beheersen.

Bij ons gaat de fascinerende wereld van de muziek voor hen open en de stap naar musiceren in groepsverband is dan ook erg klein. Er is geen betere plaats voor gelijkgestemde jongeren om elkaar te vinden dan in ons orkest. Het plaatsnemen op een podium, de stilte in de zaal, het samenspel tussen de instrumenten van allerlei kleuren en formaten, het leidend stokje van de dirigent en het overschrijden van jouw eigen mogelijkheden zijn allemaal bijzondere belevenissen.

Elke nieuwbakken muzikant komt voldoende aan zijn/haar trekken en zal zich snel thuis voelen in de groep dankzij de uitstekende begeleiding en de opvang van de andere muzikanten. Onafhankelijk is er altijd wel een plaatsje in ons orkest.

Heb je zin om mee te doen, aarzel niet en kom eens een zondag meespelen op een repetitie. Als het je bevalt kun je na een auditie lid worden van onze toffe groep!

Je bent welkom!


Praktisch:


Doelgroep: Jonge musici die muziekonderwijs volgen op niveau middelbare graad 3 of hogere graad 1, 2 en 3, of jonge musici die een vergelijkbaar niveau bereikt hebben.

Definitief lidmaatschap kan pas na een auditieproef.

U kan ons ook bereiken via limburgsorkest[at]hotmail.com


Repetities:


Van september tot mei elke zondag van 9.30 uur tot 12.30 uur in het Stedelijk Conservatorium te Hasselt.


Dirigent:


Wouter Lenaerts